Palivové drevo na predaj

Mestské lesy ponúkajú predaj dreva v nasledovných možnostiach:

MESTSKÉ LESY PREŠOV – CENNÍK LISTNATÉHO PALIVOVÉHO DREVA (EUR/prm - priestorový meter a EUR/m3 - kubický meter) platný od 1.2.2019


Palivové drevo listnaté:

1. Štiepané drevo dĺžky 1 m (metrovica) (1 prm) – 32,50 € (bez DPH) / 39,00 € (s DPH 20%)

2. Klátiky dĺžky 33 cm - voľne sypané (1 prm) – 35,00 € (bez DPH) / 42,00 € (s DPH 20%) nasypané v big bag-u o rozmere cca 1m x 1m x 1,2m

3. Klátiky dĺžky 25 cm - voľne sypané (1 prm) – 37,50 € (bez DPH) / 45,00 € (s DPH 20%) nasypané v big bag-u o rozmere cca 1m x 1m x 1,2m

4. Haluzina zo samovýroby – tvrdé listnaté drevo (1 prm) – 7,50 € (bez DPH) / 9,00 € (s DPH 20%)

Ceny sú stanovené na odvozných miestach na Borkúte, príp. na Jesennej ul.


Cena za dopravu je podľa cenníka prepravných služieb prevádzky OHVÚ:

1. AVIA
jazdný výkon (1 km) - 0,796 € (bez DPH) / 0,955 € (s DPH)
práca pri odstavenom vozidle (15 min) - 3,524 € (bez DPH) / 4,228 € (s DPH)

2. nosič VOK (veľkoobjemového kontajnera)
jazdný výkon (1 km) - 1,233 € (bez DPH) / 1,479 € (s DPH)
práca pri odstavenom vozidle (15 min) -
2,904 € (bez DPH) / 3,4848 € (s DPH)Viac informácií sa dozviete na telefónnom čísle 051/ 773 13 98, 0918 861 955 alebo na pavuk@tsmp.sk.

Prejsť na online objednávku