Spojenie MHD Prešov

Na Borkút sa viete dopraviť aj s pomocou MHD Prešov.

Linka č. 24

Linka č. 42