Discgolf

Čo je discgolf?

Discgolf je populárna individuálna hra s lietajúcim tanierom (diskom), ktorá ponúka ľuďom aktívne stráviť voľný čas v prírode. Hra má podobné pravidlá ako klasický loptičkový golf s tým rozdielom, že hráči nemajú palice a neodpaľujú loptičky, ale hádžu disk.Snahou hráča je dosiahnuť cieľ – discgolfový kôš, na čo najmenší počet hodov. Typické ihrisko má 9, 12 alebo 18 „jamiek“, ktoré sú ukončené takýmto košom. Discgolfové ihrisko vyzerá inak ako golfové, je na ňom oveľa viac stromov a prekážok, ktoré treba pri hodoch obchádzať a prekonávať. Tým cieľom je v discgolfe špeciálny kôš (Disc Catcher)

VIAC VIDEÍ


Pravidlá

Disk sa hádže z určených „odhodísk“ (tee off), ktorých na lete ku košu vzdialeného v priemere 50-150m sprevádzajú rôzne prekážky (stromy, kríky, jazierko, potok, výškové prevýšenia). Víťazom je tá osoba, ktorej sa podarí celé ihrisko spočívajúce prevažne z 9 a 18 „jamiek“ odohrať na čo najmenej hodov, pričom:

Par - „jamka” zahraná na tri hody
Birdie – ak sa podarí na dva hody
Bogey – ak na štyri hody
Double bogey – ak na päť
Hole in one alebo Ace – „eso“ teda na jeden hod


Terminológia pochádza z klasického golfu. Disky sa od ostatných lietajúcich tanierov líšia veľkosťou (priemer iba 20-22cm), ale hlavne svojou rôznorodosťou, na základe ktorej rozdeľujeme disky najskôr podľa dĺžky hodu na:

Driver – používa sa na najdlhšie hody z tee off
Mid-Range – určený na stredné vzdialenosti
Approach – je využívaný na krátke presné hody ku košu
Putter – zakončenie do koša.


Stručne z histórie

Moderné začiatky discgolfu siahajú do severnej Ameriky šesťdesiatych rokov minulého storočia. Prvé oficiálne discgolfové ihrisko sa datuje na rok 1975, o rok neskôr už aj s novým kovovým reťazovým štýlom koša a založenou organizáciou PDGA (Professional Disc Golf Assosiation). Počas deväťdesiatych rokov zaznamenal discgolf obrovský "boom", čoho výsledkom je dnes vyše 3000 ihrísk, 40 000 v PDGA registrovaných hráčov, ich celkový počet sa odhaduje na cca 500 000.

zdroj: http://discgolf.sk/